sidste nyt fra snooker verdenen…

Her er en forklaring på nogle af de mange udtryk der bruges i snooker.


Snooker
Betyder egentlig 'at narre', i dette tilfælde betyder det 'at lægge en ball i vejen for den anden spiller'.En spiller kan 'snooker' den anden spiller ved at spille hvid på en måde så modstanderen ikke kan spille direkte til en ball on og dermed resikerer at lave fejl som giver modstanderen mindst fire eller op til syv point.
 
Få en snooker / Lægge en snooker
At få en snooker betyder at man får modstanderen til at lave et fejlstød, det gøres ved: At lægge en snooker, som vil sige at man 'lægger modstanderen sort' altså laver en snooker (se punktet herover).
 
Session
Et spil snooker spilles altid "bedst af" et ulige antal frames, eksempelvis 7. I så fald afgøres spillet i en enkelt session, men er der derimod tale om bedst af 17 frames, deles spillet op i to "sessions", så spillerne kan få dækket deres fysiske behov, så som at få mad og hvile og evt. øve sig lidt inden næste session.
 
Frame
En frame starter ved første stød på hvid, og slutter når en af spillerne har vundet framen (igangværende spil). Se mere under 'regler' i venstre side.
 
Break
Et break er den serie point en spiller laver i ét besøg ved bordet. Laver han eksempelvis 50 point i ét besøg og 50 i næste, er dette ikke et 100 break, men blot to 50 breaks.
 
Rerack
I tilfælde af at spillerne udviser meget stor forsigtighed med at splitte packet eller spillet på anden måde er gået i hårdknude, kan dommeren tilbyde et rerack, hvilket vil sige at framen startes på ny, hvis spillerne accepterer. Dommeren har også bemyndigelse til at varsle et rerack hvis der ikke sker noget af betydning inden for 'x' antal breaks, eller slet og ret dømme rerack med det samme.
 
Ball i hånd
Betyder at spilleren må placere stødballen hvor han vil inde i D'et, og derfra støde i den retning han ønsker. Dvs. at hvis der ligger en ball der kan pottes i gult eller grønt hjørnehul må han gerne støde 'op' ad bordet og potte denne. Modstanderen har stødballen i hånden når: (1) Han skal til at breake.* (2) Den har været i hul.* (3) Den har været sprunget (sprængt) af bordet.* *Stødballen er i hånden indtil der er stødt.
 
Ball on
Er den næste lovlige ball der skal rammes med hvid, det være sig en rød eller en farve. Hvis det er en farve skal den nomineres hvis den ikke er oplagt, så der ikke er tvivl om hvilken ball der stødes efter.
 
Cuepower
Er frit oversat "kø-kraft". Men udtrykket dækker lige så meget over "kø-kontrol" som egentlig kraft. Det kræver f.eks både stor kraft og god køføring at lave et langpot med masser af backspin og efterfølgende god position på næste ball. Det er bestemt ikke alle spillere der har lige meget cuepower når de støder til.
 
Miscue
Når køen 'glider af' på ballen på grund af manglende friktion, som igen kan skyldes at tippen ikke er kridtet godt nok, eller at der stødes for yderligt på hvid.
 
Swerve shot
At skrue hvid forbi, en ellers blokerende ball, for at ramme en ball on.
 
Shot to nothing
Et stød hvor man går efter pottet på rød men samtidig spiller hvid på en måde så modstanderen ikke kan komme til bordet og spille en nem rød, i tilfælde af at pottet kikses.
 
Massé shot
Dette svære stød bruges kun i ekstreme situationer hvor hvid skal have masser af spin for at komme uden om en blokerende ball, men uden at trille ret langt. Et massé stød kræver et ekstremt nedadrettet stød på hvid, og køen holdes i næsten lodret stilling når der stødes. Igen er der tale om en slags "swerve shot". Det er et meget svært stød der nemt kan gå galt, men behærsker man det kan det også være en uvurderlig hjælp i en given situation. Netop dette stød er ikke tilladt på de fleste barer og klubber da det nemt kan ende med skader på klædet for den uøvede spiller.
 
Jump shot
Vil sige at man støder så hårdt til den hvide at denne hopper. Det er ikke lovligt at bruge jump shot for at få hvid fri fra en eller flere blokerende baller.
 
Push stroke (skubbestød)
Betyder at spilleren kommer til at skubbe snarere end støde til hvid, eller støde til hvid og igen komme til at røre denne med spidsen af køen, omend kortvarigt. Risikoen for push stroke er der når hvid og målballen ligger meget tæt.
 
Trækstød og stopstød (også kaldet stunnshot)
Det giver næsten sig selv, men her skal en forklaring selvfølgelig ikke mangle. Trækstød er når man laver så meget backspin at hvid triller tilbage igen efter at have ramt en ball. Stopstød betyder simpelthen at hvid stopper og ligger stille der hvor den rammer en anden ball og sender denne videre.
 
Back-/topspin
Dette er kendt fra, måske nok, alle spil hvor bolde/kugler indgår. Det betyder ganske enkelt at man under- eller overskruer ballen for henholdsvis mindre eller mere fart efter kontakten med målballen. En meget vigtig del af spillet at mestre når man skal lave præcise positionsstød. Dette kræver 'cuepower'.
 
Nomineret ball
Er den farve en spiller nominerer eller på anden måde viser at ville ramme. Hvis der kan være tvivl om hvilken farve der spilles efter skal denne nomineres. En nomineret ball skal rammes, men det er ligemeget hvilket hul den pottes i.
 
Pack
De 15 røde som ligger samlet i pyramideform ved spillets start, kaldes 'packet'. Det kaldes selvfølgelig kun et 'pack' (bundt) så længe der ligger flere samlet.
 
Foul
Der kan være mange grunde til at der dømmes foul. F.eks: hvid pottes, en forkert ball rammes, ingen baller rammes, to baller pottes (rød/farve eller farve/farve), spilleren støder uden at have mindst en tåspids i jorden, en ball berøres i en ikke-stød-situation, hvis en spiller ikke rammer ball on, men dommeren skønner at spilleren har gjort det bedste han kunne, dømmes der kun foul (se næste pkt.) osv. osv.
 
Foul and a miss
Der dømmes miss hvis målballen ikke rammes og dommeren skønner at spilleren ikke har gjort et tilstrækkeligt godt forsøg på at ramme den, det kan eksempelvis være hvis hvid spilles for blødt. Ifølge World Snooker's regler skal spilleren efter bedste evne, bestræbe sig på at ramme ball on. Reglen bliver dog ikke anvendt hvis en situation opstår hvor det er umuligt (eller ualmindeligt svært) at ramme en ball on. I dette tilfælde hedder det endvidere: "det må antages at spilleren tilstræber at ramme ball on såfremt han, efter dommerens opfattelse, spiller direkte eller indirekte, i retning mod ball on, med tilstrækkelig kraft til at ramme denne. Der er altså ikke noget "bogstav i loven" der, i enhver situation, klart afgør hvad der skal dømmes. Det er derfor netop dommerens opfattelse af situationen der afgør hvad han/hun dømmer. Derfor kan to ens situationer godt dømmes lidt forskelligt uden nogen af dem er forkert dømt. Dog vil der oftest blive dømt foul and a miss i de professionelle turneringer hvis spilleren overhovedet har haft en chance for at udføre stødet, men fejler. Dette skyldes det høje niveau der spilles på.
Foul and a miss kan altså ikke dømmes til en der skal bruge snookers for at vinde. Dette er en undtagelse for reglen: for blødt stød er lig med foul and a miss.
 
Free ball
Når en spiller begår fejl og han lukker den anden til bordet, dømmes der free ball hvis hvid er 'snookered' så ball on ikke kan rammes på begge sider. (hvis der er røde på bordet så er det en rød, hvis der kun er farvede på bordet så er det den farve med den laveste værdi) I denne situation giver 'free ball', selv om det evt. er sort der vælges, det samme antal point som den ball man ellers skulle have spillet efter (var on på). Derved kan spillet tilføres op til otte point mere pr. free ball der laves.
 
Touching ball
Som navnet antyder betyder det at to baller rører hinanden (hvid rød/hvid farve), og der må derfor stødes direkte væk fra den ball der rører hvid uden at hvid behøver at ramme andre baller. Dette er ikke en fejl da den berørede ball allerede er at betragte som værende ramt inden stødet foretages. Der skal stødes væk fra den berørte ball da der ellers er talle om et skubbestød/push stroke - se andetsteds her på siden.
Dog skal man, hvis der er touching ball på en farve (og det er en farve man skal ramme eller potte), nominere den farve man spiller efter. Hvis man bare vil spille væk fra farven skal denne nomineres.
Hvis man spiller væk fra en berørt farve for at ramme en anden farve, er det et krav at den nominerede ball faktisk rammes, så er den ball man støder væk fra ikke længere at betragte som værende ramt.
 
Respot
Respot, som f. eks. respot black (genplacering af en ball på dennes oprindelige position som ved spillets start) se spots'nes placering i fig. 2 under regler/regler, detaljeret.
 
Respot Black
Sort på sin egen spot, hvid i hånden i halvcirklen, der trækkes lod om hvem der starter og den der potter sort tager framen.
 
Angled
Når hvid ligger så tæt på et hul at 'kæben' er i vejen for et direkte stød mod en ball on. Dette er ikke at betragte som en snooker hvilket betyder at man kun har tre forsøg til at ramme ball on, ellers tabes framen. Er hvid derimod angled efter en fejl vil enten dommeren eller spilleren erklære "angled ball", og spilleren har mulighed for at: 1. Spille fra dens nuværende position eller.. 2. Få ball i hånd i halvcirklen.
 
Kæben
Er bandens runding(er) ind mod et hul.
 
Fluke (held/lykketræf)
Et såkaldt flukeshot er et fejlstød som på uforudsigelig vis får et heldigt udfald